X Polsko-Rosyjskie Forum Turystyczne.

08.10.2013

W dniach 2-6 listopada 2013 r. Gdańsk będzie gospodarzem ważnego wydarzenia, jubileuszowego X Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego. 

Branża turystyczna od wielu lat pozostaje istotną gałęzią gospodarki Miasta Gdańsk, źródłem dużej części jego dochodów. Rosnący udział Rosjan w zwiększającej się co roku liczbie turystów zagranicznych determinuje nasze działania promocyjne na rynku rosyjskim.
Od roku Trójmiasto objęte jest tzw. małym ruchem granicznym z Obwodem Kaliningradzkim i od tego czasu sukcesywnie rośnie liczba Rosjan odwiedzających Gdańsk i region pomorski.  Początkowy trend przyjazdów w celach głównie zakupowych zmienia się na bardziej atrakcyjne dla naszej branży turystycznej wizyty wakacyjno-urlopowe oraz uczestnictwo w dużych wydarzeniach kulturalnych i sportowych.  Nasi rosyjscy goście  odkrywają też miejsca rozrywki i rekreacji: plaże, dyskoteki, muzea, kulinarną i kulturalną ofertę.  Co ważniejsze, stają się także naszymi ambasadorami wśród rodaków.  Od roku działania promocyjne na rynku rosyjskim uległy intensyfikacji, konsekwentnie reklamujemy nasze atrakcje turystyczne w najważniejszych mediach Obwodu Kaliningradzkiego, zapraszamy dziennikarzy rosyjskich na wizyty studyjne.
Organizowane we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oraz Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną gdańskie Forum jest  działaniem wspierającym promocję oferty turystycznej wśród rosyjskiej branży turystycznej. Odbywające się w ramach wydarzenia warsztaty umożliwić mają bezpośrednie kontakty przedstawicieli polskiej branży z rosyjskimi touroperatorami i zaowocować w przyszłości efektywną współpracą w obszarze turystyki przyjazdowej do Gdańska, na Pomorze i do Polski. W trakcie Forum oraz podczas wycieczek po Gdańsku, Sopocie , Malborku i Puszczu Gdańskim  naszym gościom zaprezentowane zostaną najważniejsze atrakcje turystyczne oraz zaplecze hotelowe Trójmiasta i regionu.