Projekty

   Dzięki efektywnie pozyskiwanym środkom zewnętrznym możliwa jest realizacja szeregu projektów o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. PROT sięga zarówno po dotacje krajowe w ramach konkursów ogłaszanych przez MSiT ale również środki unijne w ramach dostępnych programów operacyjnych i transgranicznych  instrumentów wsparcia.

   Jak dotąd łączna kwota pozyskanych środków przez PROT to ponad 7 mln zł .