Współpraca międzynarodowa

   W 2009 roku Województwo Pomorskie zostało zaproszone do pełnienia funkcji lidera projektu flagowego zdefiniowanego w ramach obszaru Turystyka pierwszej w Europie markorregionalnej Strategii dla Morza Bałtyckiego. Zadanie to realizowane jest wspólnie przez Departament Turystyki UMWP, jak i PROT oraz ukierunkowane na rozpoznanie wdrażanych inicjatyw turystycznych w regionie Morza Bałtyckiego.
   Dodatkowo PROT aktywnie uczestniczy w zespole roboczym działającym pod patronem UNWTO, zajmującym się koordynacją działań związanych z wykorzystaniem dziedzictwa bursztynowego także w rozwoju konkurencyjnej oferty turystycznej, jak również działaniami zmierzającymi do uzyskania tytułu Europejskiego Szlaku Kulturowego.

 

PROT liderem projektu flagowego EUSBSR

   Współpraca w tym obszarze pozwoliła na przeprowadzenie dogłębnej analizy, na podstawie której możliwe jest określenie priorytetowych kierunków zrównoważonego rozwoju turystycznego całego regionu Morza Bałtyckiego, jako destynacji turystycznej. Powiązanie tematyczne różnych idei i pomysłów pomoże opracować rekomendacje dla stworzenia produktów turystycznych dla potencjalnych grup odbiorców, jak i dokonać segmentacji grup nabywców oraz wskazać docelowe rynki, na które skierowane powinny być działania promocyjne. Rekomendacje przekazane zostaną do Komisji Europejskiej jako rzetelne źródło informacji dla przygotowania założeń do nowych dokumentów programowych na okres 2014 – 2020.
   PROT mocno angażuje się we współpracę bałtycką czego wynikiem była współorganizacja IV Międzynarodowego Forum Państw Morza Bałtyckiego, które odbyło się w dniach 17-18 maja 2011 w Sopocie.

Flagship Project 12.9 - Promote the cultural and natural heritage

   Realizacja FP 12.9 ma na celu promocję dziedzictwa kulturowego, jak i unikalnych walorów środowiska naturalnego, będących podstawą do kreowania atrakcyjnej oferty turystycznej destynacji Morza Bałtyckiego. Skuteczna promocja opiera się na wykorzystaniu dostępnych nowoczesnych narzędzi marketingowych umożliwiających dotarcie z informacją do potencjalnego odbiorcy, jednak specyfika obszaru,  jak i silna konkurencja innych rozpoznawalnych destynacji turystycznych sprawia, iż należy podjąć szeroką współpracę z sektorem prywatnym, ukierunkowaną na kreację wspólnej transgranicznej oferty przyjazdowej. Działania podejmowane w ramach FP 12.9 realizowane muszą być przy ściślej współpracy z lokalną branżą turystyczną, która jest organizatorem usług i świadczeń związanych z przyjazdem i pobytem turystów. Wykreowane pakiety turystyczne muszą być dostępne na światowym rynku usług turystycznych, dlatego ważnym etapem prowadzonych działań będzie dotarcie do operatorów, stanowiących kluczowe ogniwo w procesie rozwijania i efektywnego funkcjonowania sieci sprzedaży produktów turystycznych.

   Oferta turystyczna świadczona w obszarze Morza Bałtyckiego musi dostosowana być do światowych trendów, jak i preferencji turystów, co znacznie zwiększy konkurencyjność obszaru na światowym rynku usług turystycznych. Rozwój różnorodnej oferty, bazującej na wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych a także kulturowych, pozytywnie wpłynie na wzmocnienie wizerunku obszaru, jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Efekt ten będzie możliwy do osiągnięcia tylko dzięki intensywnej cross-border cooperation i zaangażowaniu wielu podmiotów środowiska turystycznego działających na tym obszarze.

Enjoy South Balic ! - myśl przewodnia II etapu wdrażania FP 12.9

   Prowadzony w ramach I etapu monitoring projektów turystycznych realizowanych w ramach dostępnych  Programów Współpracy Terytorialnej, pozwolił na zbadanie podejmowanych inicjatyw i określenie priorytetowych kierunków rozwoju oferty turystycznej basenu Morza Bałtyckiego. Kontynuacja tych działań, w II etapie, odgrywać będzie istotną rolę w całym procesie wprowadzania oferty turystycznej na rynkach docelowych. Działania te umożliwią zainteresowanym uzyskanie podstawowej wiedzy na temat działań prowadzonych w regionie Morza Bałtyckiego, co wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki.
   Część zadań współfinansowana będzie ze środków pozyskanych z Programu Południowy Bałtyk na realizację projektu „Enjoy South Balic! Joint actions promoting the South Baltic area as a tourist destination”

Aktualności

zobacz wszystkie »

Targi JATA 2016

30.09.2016

Japonia to obecnie jeden najbardziej perspektywicznych rynków azjatyckich i od kilku lat obserwujemy stały wzrost zainteresowania Gdańskiem i Pomorzem w kraju kwitnącej wiśni.

Misja województwa pomorskiego w Chinach – gospodarka, turystyka i kultura

01.06.2016

Od 16 do 22 maja województwo pomorskie, wraz z Gdańskiem, Sopotem, Gdynią i Kartuzami zorganizowało szeroką promocję w Chinach. Targi turystyczne, misja gospodarcza, spotkania biznesowe oraz promocja kultury – to tylko niektóre elementy programu.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna członkiem ETOA

03.12.2014

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała członkostwo w The European Tour Operators Association - wiodącym stowarzyszeniu operatorów turystycznych i przedstawicieli biznesu z europejskich destynacji.

Pomorskie promuje się w Szwecji

03.12.2013

I kto powiedział, że marketing terytorialny jest nudny i bez polotu. Tradycyjne działania już dawno zeszły na dalszy plan oddając pole ambitnym i niestandardowym projektom.

Wkraczamy w finałowy etap realizacji projektu “Enjoy South Baltic!

19.11.2013

W dniach 7-8 listopada w Zurichu odbyło się pierwsze zagraniczne spotkanie z operatorami turystyki przyjazdowej.

Wizyty studyjne w 2013 roku- podsumowanie

13.11.2013

Wizyty studyjne w 2013 roku upłynęły pod hasłem: golf, kulinaria, kultura i design. Dziennikarze i touroperatorzy zagraniczni dostrzegli potencjał pomorskiego w temacie lifestylowym.

Rosjanie drugą po Niemcach najliczniejszą grupą turystów zagranicznych w Gdańsku

12.11.2013

W dniach 2-6 listopada 2013 r. Gdańsk i Pomorze gościło przedstawicieli ponad siedemdziesięciu rosyjskich biur podróży, którzy przyjechali z okazji X Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego.

X Polsko-Rosyjskie Forum Turystyczne.

08.10.2013

W dniach 2-6 listopada 2013 r. Gdańsk będzie gospodarzem ważnego wydarzenia, jubileuszowego X Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego.

Promocja Trójmiasta i Pomorza w Japonii

20.09.2013

Początek września to tradycyjnie czas największych targów turystycznych w Japonii - JATA Tabihaku –organizowanych w stolicy kraju ”kwitnącej wiśni”. Podczas tegorocznej edycji, w ramach polskiego stoiska narodowego zaprezentowaliśmy również turystyczne walory i produkty naszego regionu.

Akcja promocyjna w Belgii

20.08.2013

PROT zaangażował się w kampanię promocyjną Polskiej Organizacji Turystycznej w Belgii.

Spotkanie z duńskimi dziennikarzami.

20.08.2013

Mecz Polska – Dania już za nami, stadion PGE Arena po raz kolejny przybrał biało – czerwone barwy i stał się areną piłkarskich emocji.

Akcja promocyjna w Barcelonie

12.07.2013

22 czerwca odbyła się akcja promująca połączenie lotnicze z Barcelony do Gdańska.

Pomorskie zaprasza Szwedów

27.05.2013

Szwecja, to kolejny rynek, na którym PROT skoncentrował działania promocyjne. Od początku roku PROT korzysta z kanałów komunikacyjnych udostępnionych przez przewoźnika Stena Line

Analiza rynków zagranicznych w roku 2012

23.05.2013

Polska Organizacja Turystyczna przygotowała analizę trendów i zapytań o Polskę na rynkach objętych działaniami Przedstawicielstw Polskiej Organizacji Turystycznej w roku 2012.

Kolejna kampania z AirBelin

22.04.2013

Ruszyła kolejna kampania promocyjna na rynku niemieckim. Akcja realizowana jest z przewoźnikiem AirBelin, a jej motywem przewodnim jest Gdynia i wydarzenie Open’er Heineken Festiwal.

Workshop skandynawsko-polski Incoming Poland.

15.04.2013

W dniu 13 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich odbył się workshop branży skandynawskiej i polskiej.

Forum Regionalne Polska - Chiny – Gdańsk, Polska 22 kwietnia 2013

04.04.2013

Zapraszamy do udziału w Forum Regionalnym Polska - Chiny – spotkania władz i przedstawicieli regionów i miast Polski i Chin. Współpraca partnerska miast i regionów trwa od dłuższego czasu i przynosi coraz większe sukcesy.

Spotkanie partnerskie w ramach projektu Enjoy South Baltic.

15.02.2013

W dniach 7 – 8 lutego miało miejsce spotkanie partnerskie uczestników projektu Enjoy South Baltic. Omówione zostały działania podejmowane w ramach projektu przez partnerów, jak również plany na kolejne miesiące.

Analiza rynku rosyjskiego

13.02.2013

Polska Organizacja Turystyczna przygotowała w styczniu analizę rynku rosyjskiego. Dokument opisuje ruch turystyczny, wskazuje trendy oraz zjawiska. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

POMORSKA ofensywa promocyjna na Obwód Kaliningradzki

11.02.2013

Zwiększenie udziału turystyki przyjazdowej z Rosji - takie cele stawia sobie Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna na rok 2013, która konsekwentnie od kilku już lat zajmuje się promocją regionu na rynkach zagranicznych.

PROT współpracuje z UNWTO

03.07.2012

Odbywająca się w dniach 26 - 27 czerwca w Wilnie konferencja „Past-Present and Future: cooperation along the historia Amber Route”, organizowana przez UNWTO, jak i litewski Departament Turystyki Ministerstwa Ekonomii, miała na celu wymianę doświadczeń i wiedzy na temat funkcjonowania szlaku bursztynowego w krajach Europy, jego miejsca w turystyce, jak również perspektyw rozwoju w kontekście wpisania na listę europejskich szlaków kulturowych.