Rosnąca popularność Pomorskiego w Izraelu, czyli wizyta studyjna National Geografic

03.08.2016

W ostatnich latach udział mieszkańców Izraela w wyjazdach oscylował w granicach 80–84% całej populacji – 3,7 mln podróży zagranicznych. Zdecydowanie dominującym celem wyjazdów zagranicznych jest turystyka i  wypoczynek: udział wyjazdów tak motywowanych stanowi 71% ogółu.
Obok pobytów weekendowych w Warszawie (zwiedzanie plus zakupy) coraz większą popularnością wśród turystów z Izraela cieszą się pobyty w regionach Warmia i Mazury oraz Pomorskie, w tym oferty typu spa&welness oraz citybreak.


Dlatego dostrzegają rosnący potencjał rynku izraelskiego Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna podejmuje szereg działań B2B oraz B2C, które mają na celu spotęgowanie zainteresowania ofertą regionu. W czerwcu i sierpniu we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i PLL LOT Tel Aviv organizowane są dwie wizyty studyjne dla mediów z Izraela, w tym w dniach 07-09.06.17 dla dziennikarzy i tour operatorów oraz w dniach 18-20.08 dla redaktor naczelnej popularnego na całym świecie magazynu podróżniczego National Geografic Izrael - Daphne Raz. Wizyty będą obfitować w atrakcje turystyczne regionu, nie zabraknie również wątków kulturowych i citybreak. 


Działania te są elementem szerszej aktywności na tym rynku, w tym udział PROT  w majowym "Poland Tourism Workshop" w Izraelu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 gości reprezentujących izraelską branżę turystyczną (touroperatorzy i media).