Nowa Edycja Konkurs EDEN

13.02.2013

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest „Turystyce dostępnej”. Zgłoszenia przyjmowane będą od obszarów/miejsc, które swoją atrakcyjność turystyczną budują między innymi poprzez dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną, oraz poprzez udogodnienia i rozwiązania dla turystów z niepełnosprawnością, dla seniorów i rodzin z dziećmi.

Do kogo jest adresowany?
Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest „Turystyce dostępnej”. Zgłoszenia przyjmowane będą od obszarów/miejsc, które swoją atrakcyjność turystyczną budują między innymi poprzez dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną, oraz poprzez udogodnienia i rozwiązania dla turystów z niepełnosprawnością, dla seniorów i rodzin z dziećmi.
Jakie wymierne  korzyści wiążą się z udziałem w konkursie?
Zwycięzca konkursu ma możliwość:
- posługiwania się specjalnym logo i prestiżowym tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna”,
- wykorzystania narzędzi promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej zarówno w kraju, jak i za granicą;
•    profesjonalna sesja zdjęciowa,
•    udział w wydarzeniach promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej
•    kampania internetowa;
Wzrost rozpoznawalności wybranej destynacji, dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych narzędzi przekłada się bezpośrednio na wymierne korzyści finansowe poprzez wzrost zainteresowania turystów.

Cel konkursu – dlaczego „najlepsze destynacje”?
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych destynacji w całej Europie, które nie tylko posiadają ciekawą i różnorodną ofertę dla turystów, ale w których również z wyjątkowym zaangażowaniem dba się o środowisko przyrodnicze oraz lokalne dziedzictwo kulturowe.

Terminarz

•    Rozpoczęcie Konkursu: 11 luty 2013 r.;

•    Termin przyjmowania zgłoszeń przez ROT drogą on-line i drogą pocztową: 11 luty  – 15  marca  2013 r;

•    Termin przekazania zgłoszeń do POT: 22 marca 2013 r.;

•    Zakończenie prac Sądu Konkursowego i wybór laureatów – 11 kwietnia 2013 r.;

•    Oficjalna gala rozdania nagród:  II połowa kwietnia 2013 r.;

Kontakt
Jeżeli zarządzasz ośrodkiem turystycznym, który według Ciebie zasługuje na miano modelowego, skontaktuj się z Departamentem Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej
Pani Anna Księżnik 
tel. +48 22  536 70 25,
e-mail: Anna.ksieznik@pot.gov.pl
Prezentację konkursu można pobrać korzystając z linka:

https://www.dropbox.com/s/gr084gm4bh9ptr1/EDEN_2013_OK.wmv

www.edenpolska.pl