Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2013

06.09.2013

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2013”!

Do konkursu zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej, które zostały ukończone między 1 stycznia 2011 roku a 31 grudnia 2012 roku, w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości:

1)      ogólnodostępnych placów i ulic w centralnych obszarach miast i wsi, osi i ciągów widokowych oraz panoram miejscowości, terenów nadwodnych (frontów wodnych), parków, terenów spacerowych, plaż i innych miejsc, które tworzą spójną przestrzeń publiczną miasta lub wsi i stanowią atrakcyjny element dla rozwoju,

2)      terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, tworzących nową jakość w strukturze miejscowości, podnoszących ich atrakcyjność i konkurencyjność.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 września 2013 r.

W bieżącym roku uroczystość ogłoszenia wyników konkursu będzie miała szczególnie uroczysty charakter – odbędzie się dnia 22 listopada 2013 r. w ramach międzynarodowego kongresu Smart Metropolia, organizowanego na AmberExpo w Gdańsku (http://www.smartmetropolia.pl/).

Szczegółowych informacji udzielają sekretarze organizacyjni konkursu:

arch. Anna Golędzinowska

Joanna Komorowska

tel.: 58 32 68 695

e-mail: npp@pomorskie.eu