Nagroda marszałka województwa za działania w turystyce

01.06.2016

Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki, marszałek województwa pomorskiego nagrodzi osoby, podmioty gospodarcze i społeczne za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim. Kandydatów można zgłaszać do 30 czerwca 2016 r.

Tegoroczne Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki pod hasłem: „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności" (Tourism for All – promotion universal accessibility), odbędą się 7 października 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Zapraszamy do uczestnictwa w wytypowaniu kandydatów, których działania w roku 2015 wpłynęły na rozwój turystyki w regionie.

Nagrody marszałka przyznawane są w następujących kategoriach:

  •     Wydarzenie Roku
  •     Innowacja w turystyce
  •     Oferta kreatywna
  •     Osobowość roku
  •     Inwestycja w turystyce
  •     a także Nagroda główna Gryf Pomorski.


Pisemne zgłoszenia na formularzu wniosku prosimy składać od 1 do 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWP) na adres:

Departament Turystyki i Promocji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dtp@pomorskie.eu

z dopiskiem: Nagroda Marszałka ŚDT 2016

Organizatorami tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Europejskie Centrum Solidarności.

Do pobrania:
Regulamin przyznawania Nagród – Załącznik nr 1 do Uchwały ZWP
Kryteria – Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wniosek – Załącznik nr 2 do Regulaminu