Aktualnie realizowane

Miło nam poinformować, że Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna od lipca bieżącego roku jest oficjalnym partnerem przy realizacji projektu Attractive Hardwood

Attractive Hardwoods – międzynarodowy projekt bazujący na wykorzystaniu potencjału naturalnych walorów krajobrazowych jakimi są kompleksy leśne, obszary chronionego krajobrazu do tworzenia konkurencyjnej oferty przyjazdowej: myślistwo, łowiectwo, birdwatching, etc. Taki kierunek pozwoli ożywić gospodarkę turystyczną jak dotąd mniej eksplorowanych terenów regionu pomorskiego np. Borów Tucholskich czy obszarów Natura 2000, jak również wpisuje się w trend związany z aktywnym spędzaniem czasu na łonie natury.

Głównymi celami projektu jest  rozwój ekoturystyki w obszarach leśnych Południowego Bałtyku, nadanie znaczenia i podkreślenie wagi turystyce i rekreacji leśnej przy jednoczesnym zachowaniu równowagi  w aspekcie ochrony dóbr naturalnych.

W ramach projektu podjęte będą działania zmierzające do wymiany wiedzy,  podjęcia dialogu i  wypracowania wspólnego stanowiska różnych interesariuszy np. agencji turystycznych i organizacji ochrony przyrody. Opracowana będzie strategia rozwoju, wykorzystania potencjału i promocji obszarów naturalnych jako bazy do tworzenia atrakcyjnych pakietów turystycznych.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jako partner w projekcie odpowiedzialna będzie za:
- organizację spotkań B2B z touroperatorami zagranicznymi w celu przedstawienia potencjału regionu pomorskiego i konkretnej oferty turystycznej w obszarze ekoturystyki
- organizację wizyt studyjnych dla touroperatorów, dziennikarzy i blogerów ukierunkowanych na poznanie naturalnych walorów przyrodniczych, atrakcyjnych ofert związanych z obszarów leśnych, kuchni bazującej na naturalnych produktach leśnych.
- współudział w kampanii wizerunkowej (sesja fotograficzna, promocja ofert w wydawnictwach i stronach internetowych)
- opracowanie katalogu ofert turystycznych związanych z ekoturystyką.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

Koordynator projektu: Monika Frankowska
m.frankowska@prot.gda.pl
tel.: (+48) 58 732 70 46

 

Incoming Poland – rozwój konkurencyjnych produktów turystyki przyjazdowej poprzez uruchomienie narzędzi wsparcia dla branży turystycznej regionu pomorskiego

Pomorska Organizacja Turystyczna otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację działań z zakresu rozwoju konkurencyjnych produktów turystyki przyjazdowej poprzez uruchomienie narzędzi wsparcia dla branży turystycznej regionu pomorskiego. Projekt realizowany jest od marca do listopada 2015.

Współpraca z branżą turystyczną umożliwia zarówno rozwój konkurencyjnych i całorocznych produktów turystycznych sektora premium m.in. usługi spa/wellness/turystyka kulinarna, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej i medycznej, jak również intensyfikację ich sprzedaży w kraju i zagranicą.

Turystyka zdrowotna i medyczna jest jedną z dynamiczniej rozwijanych się gałęzi turystyki na świecie. Rozwój takich specjalizacji  jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne co przekłada się na wzrost popytu na tego typu produkty. Pomorskie również idzie w tym kierunku ściśle współpracując z branżą turystyczną oraz środowiskiem medycznym w zakresie pakietyzacji, promocji i sieciowania sprzedaży oferty zdrowotnej i medycznej.

W ramach projektu planowany jest szereg działań z zakresu B2B oraz B2C. W maju zorganizowane zostały warsztaty tematyczne pn. „Turystyka Medyczna/Zdrowotna – szanse i wyzwania w tworzeniu konkurencyjnych produktów turystycznych” z udziałem  zagranicznych ekspertów, którzy zdiagnozowali najbardziej perspektywczne rynki: wschodnie i skandynawskie, omówili ich specyfikę, nakreślili priorytetowe specjalizacje dla pakietyzacji oferty przyjazdowej oraz przedstawili rozwiązania stosowane zagranicą w obszarze promocji usług medycznych. Kolejnym elementem projektu kierowanym do branży, będzie organizowany 26 i 27 października workshop z udziałem około 40 hosted buyers z zagranicy.

Ważnym elementem projektu są również: wizyty studyjne dla dziennikarzy reprezentujących wpływowe i opiniotwórcze media zagraniczne, prowadzenie bloga tematycznego pomorskie-prestige.eu dedykowanego całorocznej ofercie premium województwa pomorskiego oraz działania komunikacyjne w ramach nowych mediów i kanałów społecznościowych.

POMORSKIE PRESTIGE to propozycja jakościowych usług przemysłu czasu wolnego w regionie pomorskim skierowana do selektywnych i wymagających klientów. Oferta premium dotyczy propozycji z zakresu takich obszarów jak: culinary, golf & yachting, amber & design, spa & wellness, shopping & lifestyle.

Oferta kulinarna dostępna przez cały rok pozwala odkryć prawdziwy smak regionu, zakorzeniony w jego historii i unikatowych produktach. Gabinety spa&welless świadczą specjalistyczne usługi z zakresu medycyny estetycznej wykorzystującej naturalny potencjał regionu, a lokalni projektanci czy jubilerzy oraz ich pracownie zdobywają uznanie w świecie mody i designu. Warte docenienia jest również zaplecze sportowe. Mistrzowskiej klasy pola golfowe czy nowoczesne mariny pełne są amatorów aktywnego wypoczynku. A to wszystko w otoczeniu zielonych bulwarów i przepięknych plaż w Pomorskim.

www.pomorskie-prestige.eu