Województwo pomorskie wyróżnione przez Światową Organizację Turystyczną

10.12.2013

Samorząd Województwa Pomorskiego wyróżniony przez Światową Organizację Turystyczną. Stworzony przez zespół Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Zintegrowany System Informacji Turystycznej znalazł się w finałowej trójce UNWTO. To najważniejsze wyróżnienie przyznawane w światowej branży turystycznej.

- Udało nam się wdrożyć całkowicie nową unikalną i wysoce innowacyjną inicjatywę jaką jest Interaktywny System Informacji Turystycznej, mówi marszałek województwa Mieczysław Struk. - Cały system został od postaw zaprojektowany, wdrożony i obecnie jest zarządzany przez zespół naszego Departamentu Turystyki i Promocji, dodaje.

W ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej funkcjonuje m.in. portal wizerunkowy regionu pomorskie.travel, interaktywny system mapowy pomorskie.travel/ISIT i innowacyjna infrastruktura dostępu do cyfrowej informacji ISIT.

Co roku nagrody UNWTO, przyznawane przez Światową Organizację Turystyczną, doceniają innowacje i podkreślają znaczenie stosowania wiedzy w turystyce. Laureaci nagrody wyznaczają kierunki rozwoju turystyki na kolejne lata.
Laureaci UNWTO Ulysses Award for Innovation in Public Policy and Governance:
• Interactive System of Tourist Information, Office of the Marshal of the Pomorskie Voivodeship, Poland.
• Kwita Izina, Rwanda Development Board, Rwanda
• Responsible Tourism Project at Kumarakom, Department of Tourism, Government of Kerala, India