Targi JATA, Tokio

02.10.2014

Japonia to w tej chwili jeden najbardziej perspektywicznych rynków dla gospodarki turystycznej Pomorza.  Jeszcze kilka lat temu ruch przyjazdowy koncentrował się wokół Krakowa czy Warszawy, a Polska traktowana była jako kraj tranzytowy w ramach łączonych pakietów z Czechami czy Austrią.
Od kilku lat tendencja ta zmienia się. Obserwowany jest stały wzrost zainteresowania Gdańskiem i Pomorzem. Region ten przyciąga japońskich turystów nie tylko majestatycznym obiektem UNESCO,  ale także wyjątkową atmosferą polskiego wybrzeża, wspaniałą architekturą Gdańska, a także unikalnym dziedzictwem bursztynowym.
Obecnie do Polski przyjeżdża już około 50 tys. turystów z Japonii i ich podróż koncentruje się głównie na jednorodnym pakiecie realizowanym tylko w obrębie naszego kraju. Coraz częściej turystyczna podróż zaczyna się na lotnisku w Gdańsku,  zwiększa się tym samym długość pobytu na Pomorzu, jak i rosną wydatki co przynosi wymierne efekty dla branży turystycznej. Już w tej chwili średnie dzienne wydatki turystów japońskich sięgają 80 USD na osobę.
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna  od kilku lat wykorzystuje ten trend i ścisłe współpracuje z oddziałem POIT z Tokio. W tym roku po raz kolejny region obecny był na największej imprezie wystawienniczej JATA Expo, którą odwiedza ponad 150 tys. osób. W czasie targów organizowane są spotkania z touroperatorami czy armatorami, jak również realizowane są prezentacje tematyczne, w których PROT wspólnie z touroperatorem Melody Tours prowadzi zaawansowane rozmowy dot. pakietyzacji oferty przyjazdowej w oparciu o interesujące Japończyków atrakcje.
Zasięg informacyjny zwiększany zostaje za pośrednictwem mediów japońskich, z którymi PROT współpracuje w ramach organizowanych wizyt studyjnych. W tym roku goszczonych już było kilka ekip telewizyjnych, z których ostatnia zajęła się produkcją popularnego w Japonii cyklu programów podróżniczych pt. „World Tour Perfect Map” emitowanego w BS Fuji. Program ten cieszy się sporą rozpoznawalności i dociera do 38 domostw z terenu całej Japonii.
Tylko konsekwentna kontynuacja pozwala na zbudowanie wiarygodności rynku przyjazdowego i zaufania klienta dlatego również w kolejnych latach Japonia stanowić będzie jeden z kluczowych rynków koncentracji działań marketingowych. W tej chwili negocjowany jest z Polską Organizacją Turystyczną Partnerski Projekt Promocyjny, który pozwoli uruchomić nowe narzędzia i tym samym dotrzeć z informacją do ponad 3 mln potencjalnych turystów.