Stan gospodarki turystycznej regionu pomorskiego

03.03.2016

Gospodarka turystyczna regionu pomorskiego jest obecnie w bardzo dobrej kondycji. Już od kilku lat notowany jest stały wzrost udziału ruchu przyjazdowego zarówno z kraju, jak i zagranicy, a region pomorski znajduje się w czołówce najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. Szacuje się, że rok 2015 zamknięty został liczbą 8,5 mln turystów, co stanowi wzrost do roku ubiegłego o kolejne 6 pkt procentowych. Rosnąca pozycja regionu to efekt szeregu czynników ale również  jest odzwierciedleniem silnej i rozpoznawalnej marki kraju.


Polska plasuje się na 18. miejscu spośród najchętniej odwiedzanych państw na świecie i na 11. miejscu w Europie, a w ciągu ostatnich  15 lat do Polski przyjechało aż 220 mln turystów. Liczby te znacząco przekładają się na gospodarkę kraju, już w tej chwili turystyka generuje miedzy 5-6 proc. PKB kraju, a wartość marki narodowej wyceniana jest  na ponad 600 mld dolarów. Również wizerunek kraju ulega ociepleniu, a Polska zaczyna być rekomendowanym miejscem wypoczynku przez gigantów branży turystycznej. „Best in Travel 2016” to  nagroda, jaką Polsce przyznał Lonely Planet. Po raz pierwszy
w historii rankingu Polska została wymieniona jako jeden z 10 krajów, jakie trzeba odwiedzić w tym roku. Również stowarzyszenia branżowe dostrzegają potencjał destynacji. Między innymi ABTA  - stowarzyszenie brytyjskich biur podróży, wspólnie z Foreign Office, ogłosiło listę 12 krajów, które w 2016 r. zasługują na szczególne zainteresowanie branży i konsumentów. Wśród wyróżnionych znalazła się również Polska. Ogłaszając listę wybranych „Destinations to Watch in 2016”, która jest częścią opublikowanego przez ABTA szerszego opracowania na temat nowych trendów w turystyce brytyjskiej, Mark Tanzer, Dyrektor Generalny ABTA, podkreślił, że jej celem jest zainspirowanie branży turystycznej do tworzenia nowych produktów i zwrócenia uwagi odbiorców na nowe możliwości spędzania czasu.

Dogodne połączenia komunikacyjne, wysoka jakość usług ale przy tym wciąż niesamowita konkurencyjność cenowa, a także zintegrowane działania promocyjne to czynniki bezpośrednio wpływające na dynamikę wzrostu gospodarki turystycznej regionu pomorskiego. Z badania satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych, przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że najpopularniejszym województwem wśród turystów krajowych jest pomorskie – odwiedziło je aż 38 proc. ankietowanych.  Dane te potwierdzają również statystyki z których wynika, że ubiegłoroczny sezon letni na Pomorzu skupił prawie 30 % całego ruchu krajowego (raport MSIT). Wśród najpopularniejszych województw znajduje się także warmińsko-mazurskie (27 proc.) i zachodnio-pomorskie (17 proc.). Pomorskie plasuje się również w czołówce przyjazdów zagranicznych (24 proc.) bezpośrednio za Mazowszem i Małopolską.

Konsekwentnie prowadzone już od kilku lat działania promocyjne na rynkach zagranicznych pozwalają zbudować silną i rozpoznawalną markę regionu. Coraz częściej obok Gdańska turyści wymieniają takie submarki jak: Kaszuby, Sopot czy kojarzą nas z konkretnymi formami spędzania czasu i wypoczynku. Potwierdzeniem jest ostatni ranking jednego z najważniejszych pism w Szwecji: Vagabong, który wskazał Sopot Polską Rivierę jako destynacje wartą odwiedzenia w tym roku. Potwierdzeniem dobrej koniunktury i rosnącego udziału turystyki przyjazdowej jest również umacniająca się pozycja portu lotniczego w Gdańsku. Ubiegły rok to kolejny wzrost o ponad 12 % i 3 mln 700 tys obsłużonych pasażerów, a zakończone inwestycje –nowy terminal przylotów, stacja kolei PKM, system naprowadzania ILS sprawiły, że to w tej chwili jeden z najnowocześniejszych terminali w kraju.

Oczywiście poza tymi pozytywnymi aspektami, które sprzyjają rozwojowi gospodarki turystycznej należy uważnie obserwować zmiany zachodzące w otoczeniu. Turystyka jak mało która dyscyplina jest podatna na to wszystko co dzieje się w otoczeniu. Ważne jest aby szybko reagować
i dostosowywać się do aktualnych zjawisk czy też trendów. 

Sytuacja geopolityczna w Europie, kryzys gospodarczy i  migracyjny czy rosnące kursy walut - paradoksalnie wszystkie te problemy mogą pozytywnie wpłynąć na gospodarkę turystyczną regionu pomorskiego. Kluczowe jest odpowiednie zaprogramowanie polityki promocyjnej regionu
i wykorzystanie pojawiających się szans.  Dodatkowo należy brać pod uwagę zmiany społeczne, które w dłuższej perspektywie również mocno wpłyną na kierunek rozwoju oferty turystycznej: starzenie się  społeczeństw, stres jako choroba cywilizacyjna, to elementy determinujące rozwój takich dyscyplin jak turystyka medyczna, srebrna, czy slow life tourism.