Spotkanie partnerskie w ramach projektu Enjoy South Baltic.

15.02.2013

W dniach 7 – 8 lutego miało miejsce spotkanie partnerskie uczestników projektu Enjoy South Baltic. Omówione zostały działania podejmowane w ramach projektu przez partnerów,  jak również plany na kolejne miesiące.

Miło nam poinformować, że udostępniona została zakładka  Marketplace na stronie www.balticsea.travel, na której umieszczane są pakiety ofert turystyki przyjazdowej oraz dane touroperatorów z państw regionu Morza Bałtyckiego. Umożliwi to nie tylko promocję ofert, ale także bezpośrednie nawiązywanie kontaktów pomiędzy touroperatorami krajów sąsiedzkich. Jednocześnie przygotowywany jest katalog ofertowy z propozycjami pakietów turystyki przyjazdowej. W kolejnych miesiącach działania skupiać się będą na bezpośredniej promocji prowadzonej w krajach perspektywicznie najbardziej atrakcyjnych.

Goście z Litwy, Niemiec, a także z województwa zachodnio – pomorskiego mieli okazję zobaczyć ofertę hotelu  Mera w Sopocie, ale także  poobcować w potężnych murach zamku w Gniewie, gdzie trwogę wzbudził spektakl „Wakacje z Duchami” – historia zamku opisana za pomocą  techniki multimedialnej, efektów pirotechnicznych i wysokiej jakości dźwięku. Mocnym akcentem było również nocne zwiedzanie zamku i jego krużgankach w blasku pochodni.