Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2013

18.02.2013

Po raz czwarty już organizowana jest kolejna edycja konkursu kierowana do gestorów obiektów hotelarskich województwa pomorskiego. Konkurs organizowany jest Oddział Pomorski Polskiej Izby Turystyki, a  Marszałek Województwa Pomorskiego objął go honorowym patronatem.

Celem konkursu jest promowanie obiektów hotelarskich w pełni dostępnych, przystosowanych i przyjaznych  dla potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim oraz propagowanie  przestrzeni i usług bez barier.

Laureat konkursu „Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2013” otrzyma certyfikat w formie dyplomu, okolicznościowa tablicę ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego, którą gestor obiektu hotelarskiego będzie mógł umieścić na widocznym miejscu, a także 1-miesięczna emisja kolarza zdjęć zwycięskiego obiektu hotelarskiego na portalu www.pomorskie.travel.

Rozstrzygnięć dokona kapituła, której przewodniczy Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Pomorski oraz przedstawiciele branży turystycznej i samorządu Województwa Pomorskiego.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 30 marca 2013 roku.

Więcej informacji o konkursie oraz pełen tekst regulaminu znajdują się na stronach internetowych:
www.p.i.t.gda.pl
www.dt.pomorskie.eu
www.gtt.pl
 

Załączniki:  Regulamin konkursu (PDF)
Formularz zgłoszeniowy (PDF)