Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej już otwarte

18.05.2012

   W dniu 22 maja odbyło się uroczyste otwarcie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej, które zlokalizowane zostało w zabytkowej XVI – wiecznej Bramie Wyżynnej w Gdańsku. Uroczystość poprzedzona została konferencją w Urzędzie Marszałkowskim, która z jednej strony podsumowała Turystyczną Kampanię Województwa Pomorskiego, a z drugiej przedstawiła założenia i cele projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej, w ramach którego nastąpiło otwarcie centrum informacji turystycznej.

   Wizerunkowa kampania turystyczna realizowana pod hasłem „Pomorskie - Nabierz Kolorów”, zaprosiła odwiedzających Pomorskie, do regionu oferującego wyjątkowy i atrakcyjny wypoczynek, o każdej porze roku. Nie odcinając się od powszechnie uznanego w Polsce wizerunku miejsca na letni wypoczynek, wzbogacono go o zachętę do korzystania z turystycznej ofery przez 4 pory roku. Po trudach codzienności Pomorskie zaprasza do relaksu w ośrodkach spa, na brzegu morza, czy też do aktywnego wypoczynku na szlakach rowerowych, kajakowych, konnych lub Nordic Walking a także do wypoczynku na szlakach kulturowych, dzieląc się historią subregionów Kaszub, Kociewia, Powiśla, Ziemi Słupskiej i Żuław. To największa dotychczasowa kampania promocyjna Województwa Pomorskiego. Rozbudowany mediaplan pozwolił na bardzo szerokie dotarcie do grup docelowych np. 84 % kobiet z miast powyżej 50 tys. mieszkańców. Główna kampania realizowana była w 2011 r., a kampania przypominająca odbywała się na przełomie kwietnia i maja br. Wyniki kampanii to m.in. wzrost o 8 % przekonania o turystycznej atrakcyjności pomorskiego niezależnie od pory roku, czy wzrost o 6 % liczby osób deklarujących pobyt w województwie pomorskim, w grupie osób, które miały kontakt z reklamą. Budowanie wizerunku oferty atrakcyjnej przez 4 pory roku wymaga czasu i konsekwentnych działań, dlatego również w najbliższych latach na rynku krajowym kontynuowane będą intensywne działania promocyjne.

   Projekt ZSIT WP, integrujący informację turystyczną województwa, jest częściową kontynuacją kampanii, gdyż dzięki budowie systemu przepływu informacji i planowanej wkrótce jej prezentacji przy wykorzystaniu nowoczesnych nośników – 245 infomatów z 40-46 calowymi ekranami dotykowymi, dociera do odwiedzających region z konkretnymi propozycjami wypoczynku.

   Rozpoczyna się kolejny etap projektu. Po uruchomieniu portalu www.pomorskie.travel, nadszedł czas na otwarcie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wyżynnej w Gdańsku. Obiekt zmodernizowany przez partnera projektu Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, zagospodarowany zostanie przez Samorząd Województwa Pomorskiego, który zarządzanie PCIT, przekaże do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

   - Obie organizacje turystyczne będą dbały nie tylko o jakość udzielanej informacji czy komfort poszukujących aktualności o regionie ale także w ramach PCIT współpracować będą z branżą i środowiskiem turystycznym na rzecz rozwoju kompleksowej oferty dostosowanej do preferencji odbiorców. – komentuje Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

   Profesjonalizm projektu polegać będzie nie tylko na wiedzy i umiejętnościach osób obsługujących portal, ale przede wszystkim na szybko aktualizowanej informacji turystycznej. Nad tą częścią projektu pracuje zespół Departamentu Turystyki UMWP, PROT oraz 22 lokalne organizacje turystyczne i 1 LGD. Aktualności dostarczane z regionu zapewnią współpracujący redaktorzy, reprezentujący organizacje czyli Partnerów zapewniających ciągłość projektu. System umożliwi rozwój nieograniczonej sieci powiązań informacyjnych, co zapewni promocję miast w innych, w nieograniczony sposób i jednocześnie pobudzi mobilność turystyczną w obszarze województwa - więcej osób z gminy sąsiedniej będzie miało możliwość zapoznania się z ofertą miasta w sąsiedztwie czy w innej części województwa.

   Bez wsparcia środków Unii Europejskiej nie byłoby szans na zrealizowanie tego projektu. Dotacja na stworzenie w regionie Pomorskim zintegrowanego systemu „it” pochodzi z EFRR. Przyznana została z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe. Koszt realizacji to 12 850 000 złotych z czego 75% to dofinansowanie unijne. Samorząd Województwa realizuje część informatyczną przedsięwzięcia na kwotę ok. 9,6 mln, a Muzeum Historyczne Miasta Gdańska modernizację Bramy Wyżynnej na kwotę 3,25 mln. Udział każdego z partnerów to 25 % swojej części.

   - Poza środkami finansowymi pozyskanymi z funduszy europejskich niezmiernie istotna jest jednak współpraca regionalna z samorządami lokalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Pomorskie Centrum IT zarządzane przez PROT i GOT, będzie dysponowało aktualnymi informacjami o wydarzeniach w regionie tylko wtedy, gdy dotrą one na czas. Skala projektu jest imponująca. Dzięki budowie silnej więzi pomiędzy aktorami sceny turystycznej regionu, projekt stwarza okazję do szerokiej wymiany informacji. Tak budowany portal kumulujący informacje ma szansę przyczynić się do budowy marki Pomorskie, wyróżniającej się na rynku destynacji turystycznych kraju i Europy. – podkresla Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.