Konkurs dla obiektów hotelarskich województwa pomorskiego „Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2014”

12.02.2014

Oddział Pomorski Polskiej Izby Turystyki już po raz szósty organizuje konkurs dla gestorów obiektów hotelarskich województwa pomorskiego. Patronat honorowy objął  Marszałek Województwa Pomorskiego.

Celem konkursu jest promowanie obiektów hotelarskich w pełni dostępnych, przystosowanych i przyjaznych  dla potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim oraz propagowanie  przestrzeni i usług bez barier.

Laureat konkursu „Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2014” otrzyma certyfikat w formie dyplomu, okolicznościową tablicę ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego, którą gestor obiektu hotelarskiego będzie mógł umieścić na widocznym miejscu, a także 1-miesięczna emisja kolarza zdjęć zwycięskiego obiektu hotelarskiego na portalu www.pomorskie.travel.

Rozstrzygnięć dokona kapituła, której przewodniczy Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Pomorski oraz przedstawiciele branży turystycznej i samorządu Województwa Pomorskiego.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 28 marca 2014 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Departament Turystyki,  tel. 0-58 32-68-357 p. Katarzyna Olczyk.


Regulamin Konkursu

Formularz Zgłoszeniowy