Incoming Poland, Gdańsk & Pomorskie Region 15

17.09.2015

Incoming Poland, Gdańsk & Pomorskie Region to nowa jakość spotkań biznesowych w branży turystycznej. Rozbudowana formuła workshopu to już nie tylko okazja do rozmów ale sprzyjająca przestrzeń dla zawierania trwałych i efektywnych  partnerstw biznesowych.
Doświadczenia z roku 2013, kiedy to Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna podjęła
się organizacji pierwszej edycji eventu pokazały, że potrzeba kojarzenia dedykowanych spotkań
jest ogromna a kontynuacja  działań konieczna. Zatem ambicją PROT stało się wykreowanie wydarzenia na jeszcze szerszą skalę, łączącego w sobie kilka kluczowych elementów istotnych dla sprawnego funkcjonowania gospodarki turystycznej regionu.  Do współpracy przy tym wydarzeniu PROT zaprosił zarówno Międzynarodowe Targi Gdańskie, jak i Gdańską Organizację Turystyczną Takie partnerstwo pozwala na wypracowanie optymalnej formuły imprezy, która owocować ma przede wszystkim zwiększeniem udziału turystyki przyjazdowej na Pomorze.
Dlatego też pierwszy dzień to czas na indywidualne rozmowy stolikowe pomiędzy zagranicznymi tour operatorami, a branżą turystyczną ale również bogaty program szkoleniowy. Dzień drugi to tematyczne wizyty studyjne w regionie pozwalające zaproszonym gościom na poznanie oferty turystycznej,
jak i zaprezentowanie destynacji pod kątem przygotowania do obsługi gości zagranicznych.
Nie zabraknie też okazji do networkingu i kontynuacji rozmów  zapoczątkowanych w trakcie spotkań B2B.
Wydarzenie Incoming Poland na stałe wpisane zostało w program wydarzeń  Międzynarodowych Targów Gdańskich jako nowa formuła Gdańskich Targów Turystycznych realizowanych od tego roku jako Festiwal Czasu Wolnego. Konwencja eventu łączy potrzeby konsumentów i branży. Podział na dwie osobne imprezy wydaje się być rozwiązaniem idealnym. Wiosna to zatem impreza zorientowana sticte na klienta indywidualnego, a jesień sprzyja kontaktom biznesowym. Rozbudowany program INcomingu i równolegle ułożenie programu otwiera możliwość udziału pracowników różnego szczebla. Dział sprzedaży uczestniczy w rozmowach handlowych, a dział marketingu czy PR może skorzystać z jakościowej oferty szkoleniowej.
Tegoroczna edycja Incoming Poland, Gdańsk & Pomorskie Region  poszerzona zostanie o kontrahentów z Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Niemiec, Ukrainy, Austrii oraz Włoch. Łącznie Organizatorzy spodziewają się około 40 hosted buyers nad selekcją których starannie pracują już od początku roku. W grupie hosted buyers znajdą się zatem  partnerzy z różnych dziedzin, które wpisują się w strategię marketingową regionu. Szczególny nacisk położony został na zaproszenie tour operatorów specjalizujących się w turystyce medycznej i zdrowotnej, golfowej czy kulturowej. Takie podejście determinuje rynek usług  i podejście konsumentów.
Poza ambitnym programem i formułą spotkania, Organizatorzy stawiają na partnerstwo instytucjonalne. Integracja działań, sprawny mechanizm wdrożeniowy, współpraca z przewoźnikami
i partnerami biznesowymi daje silny fundament dla stworzenia ambitnego i w pełni profesjonalnego wydarzenia biznesowego mającego szansę stać się flagowym eventem w kraju.


Data, miejsce: 27-28 października, Gdańsk, Amber Expo
Rejestracja:  www.incomingpoland.amberexpo.pl
Organizatorzy:  Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,  Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Gdańska Organizacja Turystyczna
Współorganizacja: Polska Organizacja Turystyczna
Partnerzy: Golden Tulip Gdansk Residence,  Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha Wałęsy
Patronat: Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk

Kontakt dla mediów:                                                                             Koordynator projektu:
Krystyna Hartenberger-Pater                                                                 Magdalena Węgrowicz
dyrektor@prot.gda.pl                                                                            m.wegrowicz@prot.gda.pl
M. +48 509 218 050                                                                               T. +48 732 70 48