Czechy i Izrael – nowe rynki z potencjałem

27.04.2016

Pomimo stale rosnącego udziału turystyki przyjazdowej wciąż poszukiwane są nowe rynki sprzedaży pomorskiej oferty turystycznej. Spory potencjał upatrywany jest w nowych destynacjach takich jak Czechy czy Izrael. Dlatego też obecnie analizowane są oba rynki pod kątem preferencji jego odbiorców ale i wdrażane są komplementarne działania pozwalające zbadać efektywność narzędzi marketingowych.
Rynek czeski mocniej eksplorowany jest w ramach współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Liniami Lotniczymi LOT.

W dniach 12-15.05 zrealizowana zostanie wizyta studyjna dla mediów turystycznych. Press tour jest działaniem dopełniającym wydanie przewodnika turystycznego po Polsce, którego emisja zaplanowana została na połowę czerwca podczas Dni Polskich odbywających się w Pradze - 17-18.06. Działania promocyjne skoordynowane są również z promocją 70 -lecia połączenia Warszawa – Praga linii lotniczych LOT.

Natomiast rynek izraelski to planowane zarówno działania B2B jak i B2C. W czerwcu i sierpniu we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i PLL LOT Tel Aviv organizowane są dwie wizyty studyjne dla mediów z Izraela, w tym w dniach 07-09.06.17 dla dziennikarzy i tour operatorów natomiast w dniach 18-20.08 dla dziennikarki z National Geografic. Warto także wspomnieć o wizycie studyjnej dziennikarza z największego magazynu żydowskiego z UK - Jewish Telegraphn, która realizowana jest we współpracy z ZOPOT Londyn i odbędzie się w dniach 01-04.07.2016. Działania te są również elementem szerszej aktywności na tym rynku, w ramach której zaplanowany został udział PROT w workshopie z izraelskimi touroperatorami.

W spotkaniu udział potwierdziło już ponad 60 przedstawicieli izraelskich biur podróży,  którzy to zaproszeni zostaną do regionu na spotkanie branżowe Incoming Poland, Gdańsk&Pomorskie region organizowane przez PROT na jesieni w Amber Expo. Działania na tym rynku są odpowiedzią na zainteresowanie pakietyzacją oferty objazdowej w oparciu atrakcję Warmii i Mazur, Mazowsza i Pomorza.