Analiza rynków zagranicznych

17.06.2012

   Polska Organizacja Turystyczna przygotowała analizy rynków za rok 2011, na których funkcjonują Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej. Materiał opracowany został na podstawie sprawozdań Przedstawicielstw i może być pomocny w konstrukcji działań promocyjnych i przygotowywaniu produktów.

   Równocześnie przypominamy, że strategiczne cele działania na poszczególnych rynkach zawarte zostały w strategii marketingowej na lata 2012-2020, dostępne na stronie www.pot.gov.pl.

   Analiza do pobrania tu: http://prot1.home.pl/prot/Analiza rynków zagranicznych - POIT-2011.doc