Akcja promocyjna w Belgii

20.08.2013

PROT zaangażował się w kampanię promocyjną Polskiej Organizacji Turystycznej w Belgii.
Zgodnie ze strategią Polskiej Organizacji Turystycznej, priorytetowym produktem na rok 2013 dla Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli jest oferta polskich uzdrowisk i SPA.
Dlatego jednym z ważniejszych projektów realizowanych w I połowie roku był intensywnie reklamowany konkurs dla szerokiej publiczności na portalu POIT i w mediach.
PROT wraz z Hotelem Sofitel Grand Sopot ufundował jedną z nagród: pobyt dla dwóch osób w Sopocie  z pakietem świadczeń SPA.
Celem konkursu było:
- kreowanie i popularyzacja wizerunku Polski i Województwa Pomorskiego jako destynacji wyjazdowej a w szczególności  destynacji SPA i Wellness.
- promocja polskich obiektów SPA i Wellness uczestniczących w konkursie.
- przeprowadzenie ankiety na temat sposobu spędzania wakacji wśród uczestników konkursu. Badania te stanowią ważny materiał informacyjny, który zostanie wykorzystywany w analizie rynku i opracowywaniu strategii kolejnych działań promocyjnych .
Promocja konkursu rozłożona była na etapy, w których konkurs reklamowany był w poszczególnych mediach:
1. Kampania outdoroowa na tramwaju trwała od marca do maja 2013.
2. Kampania outdorowa na autobusach w terminie 7- 31.03.13 .
3. Promocja konkursu w największym dzienniku francuskojęzycznym La Libre Belgique, uznanym za wiodące pismo rynku belgijskiego pod względem prestiżu i opiniotwórczości, zarówno na terenie Walonii, jak i Brukseli, (nakład: 88 tys. Egz), 22 kwietnia.
4. Newsletter Agenta Podróży Liberty TV, opracowany w dwóch wersjach językowych (NL i FR) był w całości poświęcony polskiej ofercie SPA&Wellness, wysłany 17 maja do 177 454 osób.
5. Newsletter POIT, wysłany 25 marca, wysłany w dwóch wersjach językowych (NL i FR) do 13 000 osób, z czego 941 zagrało w konkursie.
6. Fanpage Move Your Imagination, 18.04 -18.05.13, Reklama postów w dwóch wersjach językowych wygenerowana została na Facebooku celem popularyzacji konkursu oraz oferty SPA i Wellness a także zwiększenia liczby fanów wśród wyselekcjonowanej grupy docelowej.
EFEKTY
1. Informacja o Polsce i województwie Pomorskim  jako  ciekawej destynacji SPA&Wellness dotarła do 400 074 osób. Do tej liczby należy dodać efekty kampanii outdoorowej .
2. Na portal POIT weszły 5 432 osoby, spędzając tam średnio 3 minuty .
3. O 146 osób zwiększyła się liczba fanów Fanpage Poland, Move Your Imagination.